Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (TT Trùng Khánh-Cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (phần bổ sung lần 2)
Số ký hiệu văn bản 4563/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 19/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân để xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 213 (TT Trùng Khánh-Cửa khẩu Pò Peo, xã Ngọc Côn), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (phần bổ sung lần 2)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm Quyết định về việc thu hồi đất hộ gia đình ông Đinh Văn Trần xóm Pò Peo-Phia Muông, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh để xây dựng công trình cải tạo nâng cấp đường tỉnh 213 (bổ sung lần 2) .pdf
Cơ quan ban hành