Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 4908/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 23/11/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 4908 Qyuyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn huyện Trùng Khánh.pdf
Bảng Tiêu chí chấm điểm thi đua cụm xã, thị trấn huyện TK.xlsx
Quy chế Tổ chức và hoạt động của khối, cụm thi đua trên địa bàn huyện TK.docx
Cơ quan ban hành