Về việc niêm yết, triển khai quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Số ký hiệu văn bản 1926/BCĐ
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc niêm yết, triển khai quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Hoàng Văn Hào
Tài liệu đính kèm 1926 Về việc niêm yết, triển khai quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015.pdf
Quy trình ISO.rar
Quyết định công bố lại ISO.PDF
Cơ quan ban hành