Về việc triển khai Thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao
Số ký hiệu văn bản 1921/UBND-VHTT
Ngày ban hành 11/11/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Thực hiện Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1921 Về việc triển khai Thực hiện Quyết định số 1285.QĐ-UBND ngày 25.10.2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao.pdf
1285_QD-TTg_25102022-signed.pdf
Cơ quan ban hành