Về việc đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1578/UBND-ĐA-06
Ngày ban hành 28/09/2022
Ngày hiệu lực 28/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1578 Về việc đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho cán bộ, công chức, viên chức, Đảng viên trên địa bàn huyện.pdf
Cơ quan ban hành