Về việc tiếp tục cài đặt Vssid triển khai cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu (CSDL) BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID.
Số ký hiệu văn bản 1577/UBND-BHXH
Ngày ban hành 27/09/2022
Ngày hiệu lực 27/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục cài đặt Vssid triển khai cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu (CSDL) BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1577 Về việc tiếp tục cài đặt Vssid triển khai cập nhật, bổ sung số ĐDCN-CCCD của người tham gia trong cơ sở dữ liệu (CSDL) BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID.pdf
22208_KH 1651 thuc hien KH 2027 ve DDCN_VssID.pdf
22208_Phu luc 1 Chi tieu VssID nam 2022 toan tinh.pdf
9538_BHXHVN_2207-KH-BHXH_12082022.pdf
Cơ quan ban hành