Về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1537/UBND-VHTT
Ngày ban hành 21/09/2022
Ngày hiệu lực 21/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 1537 Về việc hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá trước, trong và sau lễ hội du lịch thác Bản Giốc năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành