Về việc triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1435/UBND-VHTT
Ngày ban hành 07/09/2022
Ngày hiệu lực 07/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1435 Về việc triển khai Chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành