Báo cáo cải cách hành chính huyện Trùng Khánh quý 3 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 763/BC-BCĐ
Ngày ban hành 07/09/2022
Ngày hiệu lực 07/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo cải cách hành chính huyện Trùng Khánh quý 3 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 763 Báo cáo cải cách hành chính huyện Trùng Khánh quý 3 năm 2022.pdf
Phụ lục II, III BC quý 3 năm 2022.xlsx
Cơ quan ban hành