Về việc tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1425/UBND-YT
Ngày ban hành 05/09/2022
Ngày hiệu lực 05/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công văn
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 1425 Về việc tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19.pdf
Cơ quan ban hành