Báo cáo hoạt động phòng chống dịch CO VID- 19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 13 /9 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 783/BC-UBND
Ngày ban hành 14/09/2022
Ngày hiệu lực 14/09/2022
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng chống dịch CO VID- 19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 13 /9 năm 2022
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Báo Cáo
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 783 Báo cáo hoạt động phòng chống dịch CO VID- 19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 13.9 năm 2022.pdf
Cơ quan ban hành