Trùng Khánh: Tập huấn triển khai dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”

Trong 2 ngày 06-07/12/2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị triển khai dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Dự hội nghị có Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo chuyên viên Hội LHPN huyện; lãnh đạo và chuyên viên các phòng Lao động Thương binh và Xã hội, phòng Dân tộc huyện, phòng VH&TT huyện, phòng GD&ĐT huyện, phòng TC-KH huyện; lãnh đạo UBND xã, Cán bộ văn hóa xã hội, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN các xã.  

 

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Tại hội nghị các đại biểu đã được triển khai các nội dung như: tổng quan các hoạt động của Dự án 8 giai đoạn I: 2021- 2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện; các kế hoạch triển khai thực hiện Dự án 8, giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022. Đồng thời Hội nghị đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Dự án 8, đặc biệt việc lựa chọn triển khai thực hiện các mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng; mô hình Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi; các Tổ truyền thông cộng đồng và tuyên truyền về giới trong dự án; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới…

Qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vất chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện./.

Vũ Tới

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 5
Đăng nhập