Trùng Khánh thi đua thực hiện văn hóa công sở

Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) huyện Trùng Khánh thi đua thực hiện văn hóa công sở” (VHCS) giai đoạn 2019 - 2025 được triển khai với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Trùng Khánh làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện vào lúc 11 giờ 30 phút, anh Tạ Việt Hùng, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ huyện vẫn tập trung làm việc để kịp trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân. Anh Hùng chia sẻ: Hằng ngày, tôi cũng như các đồng nghiệp tiếp nhiều lượt người dân đến làm hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính. Trong giao tiếp, ứng xử, tôi luôn có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng nhân dân, đồng nghiệp. Công chức làm việc tại đây đều thực hiện tốt việc xây dựng phong cách ứng xử “4 xin, 4 luôn” (xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ). Chúng tôi làm việc với tinh thần “hết việc chứ không hết giờ”.

Cầm tập hồ sơ trên tay vừa ra khỏi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính huyện, chị Đinh Thị Hằng, thị trấn Trà Lĩnh (Trùng Khánh) vui vẻ nói: Sáng nay, tôi bận việc, trên đường đến huyện để làm thủ tục về đất đai, xe bị trục trặc nên đến nơi đã gần hết giờ hành chính. Tôi nghĩ chắc phải đợi đến đầu giờ chiều mới nộp hồ sơ nhưng khi đến thấy cán bộ ở bộ phận “một cửa” vẫn còn làm việc và hướng dẫn tôi tận tình, chu đáo.

Để phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng, đạt hiệu quả, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong huyện căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức truyên truyền phù hợp, bảo đảm chất lượng. Kịp thời xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế VHCS, quy định tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực về đạo đức, lối sống, giao tiếp ứng xử; trang phục, lễ phục của CBCCVC, người lao động khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quy định bài trí công sở và xây dựng môi trường làm việc văn minh tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Trùng Khánh Ngô Thị Bình cho biết: Phong trào có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành động của CBCCVC trong việc tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, thực hiện VHCS. Qua thời gian triển khai thực hiện phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện VHCS” bước đầu đã có hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, trang phục phù hợp với công việc, thuần phong, mỹ tục của dân tộc gắn với thực hiện cải cách hành chính, xây dựng môi trường VHCS văn minh, thân thiện. Năm 2021, toàn huyện có 97% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Huyện chú trọng công tác tổ chức bộ máy, biên chế, thường xuyên sắp xếp, củng cố, kiện toàn các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động chất lượng, hiệu quả. Đổi mới công tác quản lý CBCCVC, thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí một số chức danh công chức, viên chức theo quy định nhằm nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của CBCCVC.

Thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển theo khung năng lực của vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị. Triển khai thực hiện tốt việc đánh giá, phân loại CBCCVC theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC hằng năm; nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ CBCCVC nhằm xây dựng đội ngũ CBCCVC chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thực thi công vụ.
Giai đoạn 2019 - 2022, huyện tổ chức 8 cuộc kiểm tra về cải cách hành chính, công vụ tại 55 đơn vị. Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các cơ quan, đơn vị đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đầy đủ, kịp thời; thực hiện đúng quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính như: chấp hành nghiêm thời gian làm việc, đeo thẻ công chức, viên chức, lề lối, tác phong làm việc nghiêm chỉnh. Công chức được phân công phụ trách ở từng lĩnh vực chủ động trong công việc, xử lý kịp thời các văn bản trên phần mềm. Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc niêm yết thủ tục hành chính, kế hoạch làm việc và lịch công tác tuần, tháng theo quy định; việc bài trí khuôn viên công sở được thực hiện tốt, cảnh quan công sở sạch, đẹp...

Sau hơn 3 năm triển khai, phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện VHCS”, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực. Nhận thức của CBCCVC về VHCS thay đổi rõ nét, bước đầu hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc, góp phần xây dựng hình ảnh đội ngũ CBCCVC chuẩn mực, chuyên nghiệp, thân thiện trong thực thi nhiệm vụ, thể hiện đạo đức, lối sống của người cán bộ. Nhiều cơ quan, đơn vị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá VHCS và thái độ CBCCVC cũng như những chế tài xử lý vi phạm ứng xử và có cơ chế khen thưởng đối với cá nhân, tập thể thực hiện tốt.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực bố trí công sở theo đúng quy định trong Quy chế VHCS tại các cơ quan hành chính Nhà nước. Sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, chú ý công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nơi làm việc có cây xanh, gần gũi với thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Đối với đội ngũ CBCCVC, đại đa số chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, giữ gìn đoàn kết nội bộ, rèn luyện tính chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, duy trì chuẩn mực trong giao tiếp ứng xử, trang phục phù hợp với tính chất công việc.

Qua phong trào thi đua, 1 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu cho trong phong trào thi đua “CBCCVC thi đua thực hiện VHCS” năm 2020 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 10 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2019, 2020.

Báo Cao Bằng

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập