Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Trùng Khánh hoàn thành 85% chỉ tiêu tăng trưởng

Trong 8 tháng đầu năm, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Trùng Khánh đã có nhiều cố gắng nỗ lực, hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng dư nợ, nâng cao tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn.

Người dân làm thủ tục giao dịch tại Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Trùng Khánh

    Tính đến ngày 31/8, tổng dư nợ của 14 chương trình tín dụng tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Trùng Khánh đạt 419.053 triệu đồng, tăng 37.971 tỷ đồng so với đầu năm; hoàn thành 85% chỉ tiêu tăng trưởng kế hoạch tín dụng. Đặc biệt, đã giải ngân 100% chỉ tiêu chương trình cho vay học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập; nợ quá hạn 0 đồng, giảm 63 triệu đồng so với đầu năm. Công tác phối hợp giữa Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH với các đơn vị nhận ủy thác được thực hiện chặt chẽ. Việc củng cố, kiện toàn các tổ tiết kiệm và vay vốn được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. Được tiếp cận nguồn vốn, nhiều gia đình đã sử dụng vốn đúng mục đích và đem lại hiệu quả, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, kinh doanh dịch vụ, mang lại hiệu quả kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

    Thời gian tới, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tiếp tục tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, đáp ứng kịp thời nhu cầu cho vay đến đối tượng thụ hưởng đặc biệt là chương trình cho vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Phấn đấu đến 30/9/2022 hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng được giao năm 2022.

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
Đăng nhập