Triển khai cho vay theo Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ

    Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025. Các địa phuơng được phân bổ nguồn vốn này đang khẩn trương rà soát đối tượng thụ hưởng, sớm triển khai cho vay.

         Từ nhu cầu đăng ký vốn ban đầu, huyện Trùng Khánh được Chi nhánh NHCSXH tỉnh Cao Bằng phân bổ 5 tỷ đồng cho vay theo Nghị định 28 của Chính phủ. Để công tác cho vay được thuận lợi, phòng giao dịch NHCSXH huyện Trùng Khánh tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn tập trung rà soát đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định. Khi danh sách được phê duyệt, Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ triển khai giải ngân kịp thời nguồn vốn ưu đãi.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện giải ngân vốn các chuơng trình của Chính phủ đến nguời dân

    Theo Thông tư hướng dẫn số 02/2022/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc, ngày 15/8/2022 sẽ bắt đầu triển khai giải ngân cho vay theo Nghị định 28. Theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP, hộ nghèo dân tộc thiểu số, hoặc hộ nghèo dân tộc Kinh cư trú hợp pháp ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được vay tối đa 50 triệu đồng (đối với hỗ trợ đất ở), 40 triệu đồng (đối với hỗ trợ nhà ở). Đồng thời, cho vay 77,5 triệu đồng/hộ đối với hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề. Thời hạn cho vay do Ngân hàng CSXH và khách hàng vay vốn thỏa thuận. Trong 5 năm đầu, khách hàng chưa phải trả nợ gốc. Lãi suất cho vay bằng 3%/năm. Bên cạnh đó, hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cũng thuộc đối tượng được vay vốn theo Nghị định này, với lãi suất cao nhất là 3,96%/năm.

Phòng giao dịch NHCSXH huyện Trùng Khánh

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 10
Đăng nhập