Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên năm 2022

Sáng ngày 17/8, Ban tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Trùng Khánh tổ chức Hội nghị bồi dưỡng chính trị hè năm 2022 cho hơn 90 học viên là cán bộ quản lý của 3 cấp học Mầm Non, Tiểu Học, Trung học cơ sở và kết nối trực tuyến với các xã, đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các học viên đã được quán triệt, học tập các chuyên đề: Nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn Tỉnh và huyện trong 6 tháng đầu năm 2022.

Chuyên đề năm 2022 của Tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng trong giai đoạn hiện nay”; “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với tổ chức triển khai đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Lớp học đã thông tin thời sự trong nước, quốc tế; chia sẻ nghiệp vụ chuyên môn, giảng dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị.

Các học viên tham gia hội nghị

Thông qua Hội nghị, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức, trách nhiệm và vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý giáo dục và công tác giảng dạy của giáo viên trong thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

Kết thúc Hội nghị bồi dưỡng, các học viên thực hiện việc viết bài thu hoạch theo quy định./.

Hà Bơn

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 9
Đăng nhập