Công bố Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung Thị trấn Trùng Khánh (huyện Trùng Khánh), giai đoạn 2020-2035

Sáng ngày 29/11, huyện Trùng Khánh tổ chức Hội nghị Công bố Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2020 - 2035, tỷ lệ 1/2000. Đồng chí Trần Hồng Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; huyện Trùng Khánh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh phát biểu tại hội nghị

Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2020 - 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 927 /QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 với phạm vi ranh giới lập quy hoạch nằm trong thị trấn Trùng Khánh. Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung Thị trấn Trùng Khánh đến năm 2035 có diện tích đô thị là 580 ha; dân số dự kiến là  khoảng 14.000 người, đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Thị trấn Trùng Khánh là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội, thương mại, dịch vụ, du lịch, y tế, khoa học kỹ thuật của huyện; trung tâm trung chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của tỉnh Cao Bằng qua cửa khẩu và lối mở trên địa bàn huyện; trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại phục vụ cho các tuyến du lịch Công viên địa chất non nước Cao Bằng và các điểm tham quan du lịch cảnh quan, sinh thái nghỉ dưỡng, cửa khẩu của huyện Trùng Khánh; là địa bàn quan trọng về an ninh, quốc phòng.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hướng phát triển đô thị, kế thừa quy hoạch đã được phê duyệt, nghiên cứu chỉnh trang, cải tạo các công trình còn phù hợp với nhu cầu phát triển; điều chỉnh, bổ sung, một số nội dung trong quy hoạch đô thị để đảm bảo nhu cầu phát triển đô thị trước mắt và trong tương lai; quy hoạch mở rộng về khu phía Tây Nam thị trấn, dự kiến bố trí đất phát triển công nghiệp và kho bãi, phụ trợ; làm tiền đề, tạo động lực cho phát triển kinh tế của khẩu; đối với các khu vực đô thị hiện hữu, ổn định: tiếp tục nghiên cứu các giải pháp chinh trang; xây dựng quy chế quản lý đồng bộ để cải tạo, nâng cấp không gian đô thị.

Định hướng tổ chức không gian đô thị, tổ chức không gian quy hoạch thành bốn khu chức năng kết nối bằng hệ thống giao thông ô cờ, phân khu vực bằng việc bố trí các dải dân cư mềm, xen lẫn cây xanh cảnh quan, phù hợp với định hướng phát triển theo tính chất đặc thủ khu đô thị hành chính, du lịch, kinh tế cửa khẩu. Bốn khu chức năng chính gồm: khu kho bãi tiểu thủ công nghiệp; khu cây xanh thể dục thể thao; khu công cộng; khu các cơ quan trụ sở.

Việc điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Trùng Khánh mở ra điều kiện mới để thị trấn phát triển nhanh và bền vững theo chức năng là trung tâm kinh tế, chính trị của huyện. Việc triển khai đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư cụ thể sẽ góp phần từng bước xây dựng thị trấn Trùng Khánh hiện đại, văn minh, phát triển đô thị bền vững theo đúng định hướng quy hoạch vùng huyện; từng bước hoàn chỉnh các công cụ pháp lý quan trọng về lĩnh vực quy hoạch, phục vụ công tác đầu tư xây dựng theo từng giai đoạn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.
Đồ án điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Trùng Khánh giai đoạn 2020-2035 là một trong những Đồ án rất quan trọng,  sau khi được công bố sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, lập các đồ án quy hoạch chi tiết và lập các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phát triển không gian đô thị, kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu thực hiện các dự án đầu tư khu đô thị mới, thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, hội nhập với sự phát triển chung của tỉnh Cao Bằng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyêt Đại hội Đảng bộ huyện Trùng Khánh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra thực địa khu quy hoạch mở rộng thị trấn Trùng Khánh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Trùng Khánh xây dựng kế hoạch, xác định rõ lộ trình, phân kỳ thời gian thực hiện cụ thể, chi tiết các mục tiêu, nhiệm vụ tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh đảm bảo hiệu quả, theo quy định của pháp luật. Trước mắt, khẩn trương phổ biến quy hoạch sâu rộng đến các tổ dân phố, các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận về nhận thức và quyết tâm cao để thực hiện tốt quy hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cắm mốc quy hoạch; xây dựng quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý đất đai theo hồ sơ quy hoạch được duyệt, kiên quyết xử lý nghiêm minh, triệt để các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai tại các vị trí điều chỉnh quy hoạch.

Tổ chức rà soát, đánh giá công tác triển khai, quản lý đầu tư xây dựng, rà soát và lập, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phù hợp với quy hoạch chung được duyệt. Đẩy nhanh tiến độ lập thủ tục hồ sơ, tiến độ thi công, giải ngân vốn các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, cụ thể là nhà văn hóa trung tâm - cung văn hóa thiếu nhi; đường nội thị, thị trấn Trùng Khánh; trụ sở một số cơ quan… Nghiên cứu, đề xuất các chính sách chuyển đổi nghề nghiệp đảm bảo ổn định đời sống cho nhân dân vùng dự án; chủ động xây dựng phương án tái định cư khi triển khai thực hiện các công trình dự án theo quy hoạch. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư quan tâm thực hiện các dự án phát triển đô thị theo quy hoạch khu đô thị phía Đông, khu đô thị Đông Nam, khu đô thị non nước; chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh trao quyết định và bàn giao hồ sơ quy hoạch đồ án cho huyện Trùng Khánh

Các sở, ngành của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực trên địa bàn thị trấn, phối hợp và hỗ trợ UBND huyện Trùng Khánh trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch được phê duyệt; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư để thực hiện cụ thể hóa quy hoạch. Xây dựng huyện Trùng Khánh từng bước trở thành đô thị kiểu mẫu, trung tâm du lịch khu vực miền Đông của tỉnh Cao Bằng./.

Văn Duy

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 7
Đăng nhập