Đính chính thông tin trên Thông báo tạm dừng các phương tiện lưu thông qua tuyến QL.4A khu vực thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh.

Ngày 28/9/2022, Sở Giao thông vận tải Cao Bằng đã ban hành Thông báo số  2442/TB-SGTVT  về  việc  tạm  dừng  các  phương  tiện  lưu  thông  qua  tuyến QL.4A khu vực thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Cao Bằng). Do sơ suất trong quá trình soạn thảo,Sở Giao thông vận tải đính chính nội dung như sau:

Tại mục (2), (3) có nêu địa danh "Xã Bằng Ca", nay đính chính thành "Xóm Bằng Ca (xã Lý Quốc)".Như vậy, mục (2), (3) sau khi chỉnh sửa như sau:

(2) Hướng di chuyển từ đường Thị trấn Trùng Khánh -  Xóm Bằng Ca (xã Lý Quốc) -Thị trấn Thanh Nhật thực hiện như sau: Thị trấnTrùng  Khánh-Km183+500, QL.4A rẽ phải -ĐT.206-Xóm Bằng Ca (xã Lý Quốc) - Thị trấnThanh Nhật.

(3) Hướng di chuyển từ đường Thị trấnThanh Nhật-Xóm Bằng Ca (xã Lý Quốc)-Thị trấnTrùng Khánh thực hiện như sau: Thị trấn Thanh Nhật-Xóm Bằng Ca (xã Lý Quốc)-Km165+00,QL.4A rẽ trái -ĐT.206 -Thị trấn Trùng Khánh.

Các nội dung khác thực hiện theo như Thông báo số 2442/TB-SGTVT ngày 28/9/2022 của Sở Giao thông vận tải./.

Đính chính của Sở Giao Thông vận tải tỉnh Cao Bằng

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 7
Đăng nhập