Danh sách Cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn huyện

 Danh sách Cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn xã Đàm Thủy

STT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Số điện thoại

Ghi chú

I

Cơ sở lưu trú

 

 

 

1

Nhà nghỉ Tùng Dương

Bản Giốc, Đàm Thủy

091 5660 688

 

2

Nhà nghỉ Kiều Thanh Nguyệt

Bản Gun Khuổi Ky, ĐT

085 6398 113

 

3

Nhà nghỉ Phương Trỗi

Bản Giốc, Đàm Thủy

098 6558 673

 

4

Homestay Mr Điệp

Bản Giốc, Đàm Thủy

0366 230 911

 

5

Homestay Khánh

Bản Giốc, Đàm Thủy

 

 

6

Homestay Minh Thuyên

Bản Giốc, Đàm Thủy

0396782206

 

7

Homestay Yến Nhi

Bản Gun Khuổi Ky

0942241760

 

8

Homestay Mẩy Linh

Bản Gun Khuổi Ky

0961618111

 

9

Homestay Minh Khang

Bản Gun Khuổi Ky

0977211083

 

10

Homestay Quây Sơn

Keo Nà, Đàm Thủy

0973795300

 

11

Lan homestay

Háng thoang Dộc Mạ

0969653853

 

12

Homestay Quang Thuận

Bản Gun Khuổi Ky

0375814059

 

13

Homestay Hoàng Công

Bản Gun Khuổi Ky

0359873112

 

14

Homestay Trường Giang

Bản Gun Khuổi Ky

0833467285

 

15

Homestay Ngườm Ngao Bản Giốc

Bản Gun Khuổi Ky

098 6357 772

 

16

Homestay Khuổi Ky

Bản Gun Khuổi Ky

 

 

17

Thu Homestay

Đồng Tâm Bản Rạ

098 8299 111

 

18

Tày Homestay

Bản Gun Khuổi Ky

096 3355 567

 

II

Khách sạn

 

 

 

1

KS Cty Sài Gòn Bản Giốc

Bản Giốc, Đàm Thủy

02063 829 288

 

2

KS So Oanh

Bản Giốc, Đàm Thủy

098 1127 679

 

3

KS Hà Vương

Bản Giốc, Đàm Thủy

096 2811 311

 

4

KS Bản Giốc Quây Sơn

Bản Giốc, Đàm Thủy

082 355 4444

 

5

Nhà nghỉ Phương Cưu

Bản Giốc, Đàm Thủy

098 3425 744

 

III

Nhà hàng ẩm thực, ăn uống

 

 

 

1

Nhà hàng Phương Cưu

Bản Giốc

098 3425 744

 

2

Nhà hàng Tùng Dương

Bản Giốc

091 5660 688

 

3

Nhà hàng So Oanh

Bản Giốc

098 1127 679

 

4

Nhà hàng Hà Vương

Bản Giốc

096 2811 311

 

5

Nhà hàng Đình Trọng

Bản Giốc

08697907889

 

IV

Cơ sở Karaoke

 

 

 

1

Kraoke Phương Trỗi

Bản Giốc, Đàm Thủy

098 6558 673

 

 

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 3
Đăng nhập