Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 567
  • Trong tuần: 7 676
Đăng nhập

Huyện ủy

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ 

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Anh Quế         Bí thư Huyện ủy              0972697666             

aquecb@gmail.com

2

Bế Trọng Hàm                

Phó Bí thư thường trực

huyện ủy

0978859811             

02063.880.174

betrongham@gmail.com

II. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI 

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Đặng Lê Nam              Chánh Văn phòng  0948114982

lenamknkl@gmail.com

2

Nông Thị Thảo Phó Chánh Văn phòng  0374679904  nonghoangthao@gmail.com 
Triệu Thị Thủy   Văn thư  0948171087 

 


III. TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Ông: Nguyễn Anh Quế

- Sinh ngày :11/11/1977

- Quê quán: Đào Khê, xã Nghĩa Châu, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định.

- Trình độ: Thạc sỹ 

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ:  Bí thư Huyện ủy Trùng Khánh

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Trùng Khánh

2. Ông: Bế  Trọng Hàm

- Sinh ngày : 02/02/1971;

- Quê quán: Cao Chương - Trùng Khánh - Cao Bằng;

- Trình độ: Đại học;

- Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trùng Khánh

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Trùng Khánh